Főoldal
 
Az alapítványról
 
Dr. Kós Károlyról
 
Képek-filmek
 
Konferenciák
 
Aktuális események
 
Korábbi események
 
Pedagógusoknak
 
Dr. Kós Károly érdemérem
 
Kirándulás-szervezés
 
Játék
 
Közhasznúsági jelentések
 
Adó 1%
 
Támogatóink
 
 
 
2024. április/Szent György hava 17.  Ma Csongor, Rezső, Rudolf névnap van.

vissza


A tárgyiasult népi kultúra terjesztése Dr. Kós Károly kutatásai nyomán c. pályázat


A kiíró Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet „A tárgyiasult népi kultúra terjesztése Dr. Kós Károly kutatásai nyomán” címmel.

A pályázat elsődleges célja, hogy ráirányítsa a pedagógusok figyelmét a néprajz oktatásának fontosságára, és a pályaművek terjesztésével módszertani ötleteket adjunk a pedagógusoknak.

Pályázati feltételek

A pályázatra jelentkező pedagógusoknak bármely szabadon választott tantárgy – osztályfőnöki, környezetismeret, földrajz, történelem, média, népismeret, ének-zene, stb. – keretein belül ki kell választaniuk egy olyan órát, mely teljes egészében, vagy több, de legfeljebb három olyan órát, melyek anyaga részben néprajzzal, a tárgyiasult népi kultúra valamely elemével/elemeivel foglalkozik, vagy ahová az beépíthető. Több óra választása esetén nem feltétel, hogy az órák téma és tanmenet szerint egymást követők legyenek.

A pályázó pedagógusnak úgy kell az óra menetét megterveznie, hogy a tananyag közvetítése során Dr. Kós Károly könyvét-könyveit, kutatásait, rajzait, stb. használja fel, építse be az óra menetébe és ismertesse meg a tanulókkal.

Ajánlott irodalom: Dr. Kós Károly Néprajzi képeskönyv Erdélyből c. könyve (Tárogató Kiadó, Bp. 1994.) - a tartalomjegyzék megtekinthető itt.

A pályázóknak írásban rögzíteniük kell az alábbiakat:

1.)tantárgy – évfolyam – témakör – az óra anyaga
2.)módszertani ötlet/ek leírása a választott óra/órák néprajzi vonatkozású témájának tanítására.

Beküldendő: egy óravázlat, ha az óra anyaga teljes egészében a tárgyiasult népi kultúra terjesztésével foglalkozik, vagy több óra választása esetén az órák menetének terveiből azok a részletek, melyek a kiírás szerinti témával foglalkoznak.

A pályázóknak lehetőségük van filmre vetetniük a 2.) pontban rögzített ötlet megvalósítását.

Ebben az esetben beküldendő az óravázlat mellett a DVD is. A film beküldhető vágatlanul (egész óra), de lehetőség van arra is, hogy csak a pályázatra szánt óraelemek legyenek felvéve vagy megvágva.

A pályaműveket az alapítvány által felkért etnográfus, pedagógus szakemberek értékelik, illetve döntik el, hogy díjazásra kiket javasolnak.

A pályázóknak a jelentkezéssel egyidejűleg vállalniuk kell, hogy a szakmai bírálók jelölése esetén előadóként – pályázatuk ismertetésével vagy amennyiben filmet is mellékeltek, a film bemutatásával – részt vesznek a Budapesten megrendezendő nemzetközi konferencián. A pályázók és pályázatok közül a bíráló bizottság tagjai választják ki, hogy kit hívnak meg Budapestre, a Tárgyiasult népi kultúra terjesztése Dr. Kós Károly kutatásai nyomán - című Nemzetközi Konferenciára.

Jogi és személyi feltételek:

- Érvényesen pályázhat minden, magyar nyelven beszélni tudó, általános iskola alsó vagy felső tagozatán, vagy középiskolában tanító pedagógus;
- Állampolgárság és lakóhely tekintetében a kiíró nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
- Egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.
- Nem pályázhatnak a kiíró tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozói.
- A pályázat nyelve magyar.

Pályamunkák beadásának feltételei:

- A pályázó a pályázatra jelentkezésével egyidejűleg felelősséget vállal arra, hogy pályázati anyaga a saját ötletére alapozott, továbbá arra, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, valamint annak közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
- Amennyiben a pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.
- Amennyiben a pályamunka más személy bármely jogát sérti, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
- A pályázóknak és munkáiknak meg kell felelnie továbbá a kiírásban szereplő feltételeknek.
- A pályamunkák terjedelmére vonatkozóan megkötés nincs. Az írásban beadandó szövegben betűtípus Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, oldalszám jobb alsó sarokban, az élőfej tartalmazza a pályázó nevét és a pályamunka címét.
- A pályázatokat postán kérjük beküldeni.

Pályázatra jelentkezés és a pályamű beadásának módja:

Pályázati jelentkezési lap a www.drkoskaroly.hu oldalról letölthető. Jelentkezés a Jelentkezési Lap kitöltésével elektronikusan a drkosalapitvany@gmail.com címen.

A pályázatra jelentkezés határideje: 2013. szeptember 14.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2013. október 19.

Cím: Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány, 1192 Budapest, Kós Károly tér 3. A borítékra kérjük ráírni: „Tárgyiasult népi kultúra c. pályázat”.

Nevezési díj: nincs.

A kiíró a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

Értékelés, díjazás:
- A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai a néprajztudomány és a pedagógia jeles képviselői.
- Az értékelést végző szakemberek névsora 2013. október 10. napjáig a kiíró honlapján kerül közzétételre.
- A díjátadásokra a konferencián kerül sor.
- Díjak 15.000,- Ft kiválasztott előadókként, plusz 10.000,- Ft kiválasztott filmenként. Különdíjak és esetleges egyéb juttatások, hozzájárulások: felajánlásoktól függően.

Szerzői és felhasználói jogok:
A pályázók a pályamunkához fűződő jogaikra vonatkozóan a jelentkezéssel egyidejűleg vállalják az alábbiakat: - a kiíró jogosult a pályamunkák írásos részének nyilvánosságra hozatalára, híradási célú publikációkban, reklámokban, szabadon történő közzétételére, tömegkommunikációs csatornákon történő korlátozásmentes megjelentetésére, valamint a bemutatásra javasolt filmek konferencián történő levetítésére a konferencia résztvevői előtt.
- A pályázó a pályázatra jelentkezéssel egyidejűleg – az esetlegesen elnyert díj kivételével – lemond mindenféle térítési és költségigényéről.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: a www.drkoskaroly.hu oldalon érhető el, vagy a drkosalapitvany@gmail.com címen kérhető.vissza a lap tetejére