Főoldal
 
Az alapítványról
 
Dr. Kós Károlyról
 
Képek-filmek
 
Konferenciák
 
Aktuális események
 
Korábbi események
 
Pedagógusoknak
 
Dr. Kós Károly érdemérem
 
Kirándulás-szervezés
 
Játék
 
Közhasznúsági jelentések
 
Adó 1%
 
Támogatóink
 
 
 
2024. április/Szent György hava 18.  Ma Andor, András, Andrea, Apolló, Endre, Ilma névnap van.

vissza


A Kispesten élő emberek életkori szokásai egykor és ma – néprajzi kutatás Dr. Kós Károly nyomában – című pályázat


A kiíró Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet „A Kispesten élő emberek életkori szokásai egykor és ma – néprajzi kutatás Dr. Kós Károly nyomában” címmel.

Pályázók köre:

- Kispesti székhelyű általános iskolák felső tagozatos tanulói – csoportosan, a csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő
- Kispesti székhelyű középiskolák tanulói – csoportosan, a csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő
- A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyein ellátottak - csoportosan, a csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő
- Kispesti székhelyű civil szervezetek (szervezeti képviselettel)
- Egyéni, 20 évesnél idősebb pályázók

Pályázati feltételek:

A pályázatra jelentkezőknek azt kell bemutatniuk, hogy a régmúltban (az 1970-es évekkel bezárólag) hogyan éltek az emberek Kispesten?

Témakörök:

- életkorok szokásai (pl. lakodalom, keresztelő, egyházi ünnepek, gyermekjátékok, temetés, sírjelek)
- öltözetek
- házak, tüzelők, kályhacsempék, bútorok
- gazdasági épületek, kertek, kapuk
- közlekedés
- árucsere, vásárlás
- háziipar (fonás-szövés, famunkák, stb.)
- kertek, kerti munkák, gazdálkodás (pl. méhészkedés, stb.)
- egyéb, a pályázó által választott, pályázati cél szerinti téma

Pályaműként beadható:

- bármilyen tárgy, eszköz, anyagra, méretre vonatkozó megkötés nélkül, pl. terítő, szerszám, háztartási-, munkaeszköz, alkatrész, szerkezeti elem (pl. kályhacsempe), ruhadarab, stb.
- fényképek, képeslapok, levelek
- hangfelvételek, képi anyagok (pl. riport, ének)
- egyéb

A pályázatra akár egyetlen tárgy/pályamű beadásával is lehet jelentkezni, a mennyiség nem szempont az értékelésnél!

Ajánlott irodalom:

Dr. Kós Károly Néprajzi képeskönyv Erdélyből c. könyve (Tárogató Kiadó, Bp. 1994.) - a tartalomjegyzék megtekinthető itt.

Dr. Kós Károly: A mezőség néprajza. I-II. (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000.) - a tartalomjegyzék megtekinthető itt.

Jogi és személyi feltételek:

- Állampolgárság és lakóhely tekintetében a kiíró nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
- Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.
- Nem pályázhatnak a kiíró tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozói.
- A pályázat nyelve magyar.

Pályamunkák beadásának feltételei:

- A pályázó a pályázatra jelentkezésével egyidejűleg felelősséget vállal arra, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, valamint annak közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
- Amennyiben a pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.
  - Amennyiben a pályamunka más személy bármely jogát sérti, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
- A pályázóknak és pályázati beadványaiknak meg kell felelnie a kiírásban szereplő feltételeknek.

Pályázatra jelentkezés és a pályamű beadásának módja:

Pályázati jelentkezési lap a www.drkoskaroly.hu oldalról letölthető. Jelentkezés a Jelentkezési Lap kitöltésével elektronikusan a drkosalapitvany@gmail.com címen.

A pályázatra jelentkezés határideje: 2013. október 18.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2013. november 30.

A pályázatot kérjük postán beadni, cím: Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány, 1192 Budapest, Kós Károly tér 3. A borítékra kérjük ráírni: „A Kispesten élő emberek életkori szokásai egykor és ma – néprajzi kutatás Dr. Kós Károly nyomában c. pályázat”.
Illetve, a pályázatra benyújtott tárgyakat, eszközöket a kiíróval egyeztetett időpontban és helyszínen (Kispesten) személyesen kérjük átadni.

A tárgyakhoz az alábbi adatlapot kérjük mellékelni A/4-es lapon: pályázat címe, benyújtott tárgy/ak, eszköz/ök megnevezése, mennyisége, pályázó/k neve, elérhetősége (e-mail, telefon, cím), tanulók esetében iskola neve, címe, pályázók osztálya, rövid leírás a pályázatra benyújtott tárgyról/eszközről, év/ek meghatározása, amikor az eszközt/tárgyat használták. Nevezési díj: nincs.

A kiíró a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

Értékelés, díjazás:
- A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai a néprajztudomány jeles képviselői.
- Díjak: oklevelek, könyvjutalmak, belépőjegyek, ajándéktárgyak
      - A díjátadásokra a „Kispesti Néprajzi Nap” című rendezvényen kerül sor.
- Különdíjak és esetleges egyéb juttatások, hozzájárulások: felajánlásoktól függően.

Szerzői és felhasználói jogok:
A pályázók a pályamunkához fűződő jogaikra vonatkozóan a jelentkezéssel egyidejűleg vállalják az alábbiakat:
- a kiíró jogosult a pályamunkák írásos részének nyilvánosságra hozatalára, híradási célú publikációkban, reklámokban, szabadon történő közzétételére, tömegkommunikációs csatornákon történő korlátozásmentes megjelentetésére, valamint a bemutatásra javasolt hangfelvételek, filmek „Kispesti Néprajzi Nap” című rendezvényen történő levetítésére a résztvevők előtt.
- A pályázó a pályázatra jelentkezéssel egyidejűleg – az esetlegesen elnyert díj kivételével – lemond mindenféle térítési és költségigényéről.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályázati anyagot nem őrzi meg, a Kispesti Néprajzi Nap c. programot követő egy hónapon belül a pályázónak visszaadja.

További információ: a www.drkoskaroly.hu oldalon érhető el, vagy a drkosalapitvany@gmail.com címen kérhető.vissza a lap tetejére