Főoldal
 
Az alapítványról
 
Dr. Kós Károlyról
 
Képek-filmek
 
Konferenciák
 
Aktuális események
 
Korábbi események
 
Pedagógusoknak
 
Dr. Kós Károly érdemérem
 
Kirándulás-szervezés
 
Játék
 
Közhasznúsági jelentések
 
Adó 1%
 
Támogatóink
 
 
 
2024. május/Pünkösd hava 27.  Ma Gyula, Hella névnap van.

visszaNéprajz és muzeológia
Tanulmánykötet – Kriterion Könyvkiadó


TARTALOM

1. A lehetségesek erdélyi néprajzkutatásunkban
2. Néprajzi törekvéseimről (Akadémiai székfoglaló beszéd)
3. A múzeumi kutatómunkáról (1995 Acta)
4. Néprajzkutatásunk eredményei és feladatai a Székelyföldön
5. Félbemaradt néprajzi gyűjtési útmutatómról
6. „Nemzeti styl” – romantikus néprajzkutatás – Egy „néprajzias” mozgalom tündöklése és alkonya –
7. A tűzhely a népéletben és a népi kultúrában
8. A kalotaszegi Vista bútorfestéséről
9. Cserepek a hajdani Kolozsvárról (1969 Igazság)
10. Városnéprajzi mozaik Kolozsvárról (1996 Néprajzi Látóhatár)
11. A kolozsvári hidelvi Kalandos levelesládájából
12. Désháza falu rendtartása és edényárusításának szabályozása a XVIII-XIX. századforduló táján
13. Magyarherepe határosztálya 1800-ban
14. Szilágysági levelesládákból
15. A szilágysági népéletre vonatkozó adatok 1848. előtti helyi feljegyzésekben
16. Szacsva falu konstitúciója
17. Levéltári adatok a régi Kide népismeretéhez (1998 Népr. Látóhatár)
18. A haladó népi hagyományok felhasználása a termelésben
19. Fejezetek bevezető szövegei (Néprajzi képeskönyv Erdélyből)
20. A mezőségi térképen szereplő települések
21. Népismereti írások. Összefoglalás másfél évszázad erdélyi magyar néprajzi terméséből. Előszó. (dr. Gazda Klárával). Javaslat (a Kriterion Kiadónak)
      Egy néprajzi antológia tervéről (1-es változat)
      Egy néprajzi antológia tervéről (2-es változat)
22. Törekvés a komplex néprajzi múzeum megvalósítására (1995 Kriza J. Népr.T)
23. Múzeumi munkáim összefoglalása – jegyzetek
24. Orosz Endre, a Mezőség néprajzi gyűjtője
25. Gazdálkodás és életforma
26. Szász elemek Torockó népművészetében
27. Az erdélyi magyar népművészet kutatása és felhasználása múltjából
28. Az erdélyi népi kályhacsempék kiállítása elé (Megnyitó)
29. Faluépítő összefogások emlékei
30. Az alvinci újkeresztyén késesekről
31. Népismereti írások. Előszó az Antológia kötethez (Gazda Klárával)
32. Kőeszközök és kőmunka a Lápos vidékén
33. A romániai magyar néprajzi kiadványok tíz éve (1971-1980)
34. Néprajzi tájainkról
35. A romániai magyarság néprajza (tervezet) ND 1976
36. Vízivó kanalak
37. Negyedszáz néprajzi könyv. Gazda Klára
38. Magyar néprajzos kutatók Oroszország területén a XIX. században
39. Dr. Kós Károly bibliográfiája (összeállította: Kós Béla)

vissza a lap tetejére